Kedy je vhodné vsadiť na likvidáciu sro?

Každá firma sa najskôr musí založiť, resp. musí nejako vzniknúť. A potom s ňou jej vlastník dlhodobo a úspešne podniká alebo ju predá, v nejednom prípade však aj zlikviduje, prípadne zlúči s inou spoločnosťou. Prečo je teda niekedy vhodné, aby v niektorých prípadoch vlastník svoju firmu predal, zlúčil alebo zlikvidoval?

Aby firma alebo spoločnosť s ručením obmedzeným prišla v platnosť a bola právoplatne existujúca a mohla si plniť svoje podnikateľské aktivity, musí sa zapísať do obchodného registra, čím vlastne oficiálne vznikne a následne sa s ňou vlastník môže pustiť do zamýšľaného predaja produktov alebo služieb verejnosti. Okrem príležitostí ale odo dňa právoplatného zápisu so sebou prináša aj povinnosti a pohľadávky, konkrétne aj v prípade, ak je registrovaná na daňovom úrade pre DPH.

podnikateľ, mesto

Keď sa podnikateľ dostane do bodu, že po nejakom čase prestane byť s touto firmou aktívny, prestane s ňou vykonávať biznis a skrátka sa jej prestane venovať, neznamená to, že takáto firma prestane existovať. Iste, môže stratiť svojich zákazníkov a bude v podstate neaktívna, ale stále je registrovaná na daňovom úrade, stále je zapísaná v obchodnom registri a stále sa k nej viažu pohľadávky, pretože právne ešte stále existuje. V takom prípade však už svojmu vlastníkovi neprináša zisky a príležitosti, ale len starosti, povinnosti a časové aj finančné obmedzenia.

Potom by bolo pre podnikateľa výhodné, aby sa jej nejakým spôsobom zbavil, minimálne aby sa zbavil jej vlastníctva. V takom prípade ju môže predať a prepísať obchodný podiel na nového majiteľa, táto skutočnosť sa zapíše do OR (obchodný register).

firemná listina, pohár

Ale nie každá firma sa dá predať. Ľahko sa môže stať, že bude pre potenciálnych záujemcov neatraktívna a s jej predajom to nemusí vyzerať reálne.

Potom prichádza na rad likvidácia sro. Zaručené riešenie, ako sa vlastník zbaví všetkých náležitostí a povinností, ktoré sa s týmto podnikateľským subjektom spájajú.