Komplex životných právd

Pod senzuálnymi masážami si možno predstaviť veľmi blízke intímne masáže plné erotiky rituálu duchovného zamerania vášne blaha a eufórie. Sexuálne masáže sú jedinečné praktiky je to akýsi komplex techník umenia a filozofie ktorý má svoje korene na ďalekom východe konkrétne vo veľmi starom niekoľko tisícok rokov známom umenie ktoré pochádza priamo z Indie umenie ktoré sa nazýva tantrizmus napredovalo obrovskou rýchlosťou aj do okolitých miest štátu a lokalít až je ku dnešnému dňu známe po celom svete nehovoriac o tom s akou obľubou sú praktizované erotické senzuálne tantrické masáže. práve je prebrali učenie z 1 veľmi starého indického náboženského smeru filozofie viery vyznania a životného štýlu ktoré sa nazýva učenie a viera budhizmu.

zena

Budhizmus patrí poštou svojich prívržencov k 1 z najväčších najpopulárnejších najobľúbenejší najvyhľadávanejších a najviac praktizovaných náboženstiev na celom svete. Senzuálne masáže v sebe okrem budhizmu nesú aj prvky hinduizmu. budhizmus je náboženstvu a komplex právd o živote a jeho správnom prežívaní v súlade s vesmírom a v súlade s pravidlami tohto sveta najznámejšia časť budhizmu je karma ktorá je akýmsi nehmotným sudcom ktorý dobrú oceňuje ešte väčším niekoľkonásobne veľkým dobrom a naopak zlo trestá ešte väčším zlom.

zena

Senzuálne masáže v sebe ukrývajú omnoho hlbšiu podstatu ako by sa možno mohlo zdať a ako si aj veľmi veľa ľudí myslí. Opri pri týchto masážach sa nejedná len o uspokojenie alebo teda jeho fyzického ľudského tela a prípadná buď s nepríjemnými psychickými problémami alebo problémami spojenými s pohlavnými údmi. Nakoľko je do masáže vychádzajú zver mi spirituálneho náboženstva orientovaného na nehmotné statky a nehmotný svet senzuálne masáže sú zamerané na vnútro človeka uzdravenie jeho psychiky pomoc s nevyliečiteľnými problémami ktoré sa zdajú byť úplne na inej úrovni po tom ako sa človek úplne zrelaxuje.