sk
en
ru
fr
2015-02-05       VaV invest
[ image ]
Spoločnosť VAV invest má stále záujem splniť svoje zmluvné záväzky voči mestu Zvolen. Ide o pokračovanie rekonštrukcie Námestia SNP vo Zvolene, tzv. vyvolanú investíciu v súvislosti s výstavbou EUROPA SHOPPING and RELAX CENTER (Europa SC ZV). Investor, ktorý bol vzhľadom na objektívne skutočnosti v časovom sklze, požiadal v minulom roku mesto o predĺženie termínu ukončenia prác. Predchádzajúce vedenie mesta sa rozhodlo situáciu s oneskorením riešiť vymáhaním zmluvnej pokuty. VAV invest verí, že s novým vedením mesta nájde kompromisné riešenie. Spoločnosť VAV invest pripravuje rekonštrukciu Námestie SNP v Zvolene prostredníctvom spoločnosti Europa SC ZV 2 a.s.. Ide o pokračovanie tzv. vyvolaných investícií, ktoré súvisia s výstavbou Europa SC ZV. Rekonštrukcia bola začatá už v roku 2012 a doteraz bolo preinvestovaných viac ako 800 tisíc €. Hoci VAV invest ešte v septembri minulého roku deklaroval svoju snahu rekonštrukciu do konca roku 2014 ukončiť, mesto sa rozhodlo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3.641.869 €, náklady na rekonštrukciu námestia sú pritom vo výške 1.150.000 €. Výšku zmluvnej pokuty považuje VAV invest za vykonštruovanú, čo mestu Zvolen aj doložil znaleckým posudkom. VAV invest zaslal v januári 2015 primátorke Zvolena Ing. Lenke Balkovičovej list, v ktorom navrhol riešenie celej situácie. Ide o také riešenie, ktoré umožní dokončiť rekonštrukciu, a ktoré bude v prospech obyvateľom mesta Zvolen. V médiách sa objavili aj informácie o možnom konkurze na spoločnosť VAV invest. Skutočne, nemenovaný subjekt sa pokúša o začatie konkurzného konania, ktoré však podľa VAV invest nemá žiadne opodstatnenie. Jeho jediným cieľom je zdiskreditovať spoločnosť v očiach verejnosti. „Ide o účelovú diskreditáciu našej spoločnosti. Existujú indície, že jeden zo subjektov, ktorý podal návrh na konkurz, disponoval takými informáciami, ku ktorým nemal mať prístup. Naša spoločnosť nemá finančné problémy. Naopak, máme aktíva vo výške niekoľko desiatok miliónov € a plníme si svoje finančné záväzky“, povedal Ing. Peter Valach, konateľ VAV invest.
25.06.2015 Komoditná burza Bratislava
0 Uplácali šéfa Komoditnej burzy
05.02.2015 VaV invest
0 Investor chce vo Zvolene rekonštruovať námestie
31.10.2014 Bytové družstvo Petržalka
0 Začala sa vykurovacia sezóna, zateplené byty budú platiť menej
03.10.2014 ProfiTT Sport
0 Stolnotenisová exhibícia (Levice, 16.10.2014)
22.09.2014 VaV invest
0 Mesto bráni ukončeniu rekonštrukcie
O nás  |   Čo ponúkame  |   Referencie  |   Kontakty  |   Prihlásiť             © 2008 - 2019 machava consulting. designed & powered by creoneo
creoneo