sk
en
ru
fr
2014-09-22       VaV invest
[ image ]
Banská Bystrica, 22.09.2014. Spoločnosť VAV invest má záujem splniť svoje zmluvné záväzky voči mestu Zvolen. Ide o rekonštrukciu Námestia SNP vo Zvolene, tzv. vyvolanú investíciu v súvislosti s výstavbou EUROPA SHOPPING and RELAX CENTER (Europa SC ZV). Z objektívnych dôvodov spoločnosť VAV invest s rekonštrukciou mešká. Hoci ohlásila, že túto rekonštrukciu do konca roku 2014 ukončí, mesto Zvolen sa rozhodlo pre udelenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty trojnásobne prekračuje hodnotu rekonštrukcie Námestia SNP. VAV invest patrí od roku 2007 k jedným z najväčších investorov v meste. Spoločnosť VAV invest pripravuje rekonštrukciu Námestie SNP v Zvolene prostredníctvom spoločnosti Europa SC ZV 2 a.s.. Ide o pokračovanie tzv. vyvolaných investícií, ktoré súvisia s výstavbou Europa SC ZV. Investícia si vyžiada 1.150.000€ a Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác, spoločnosťou HORNEX, je už podpísaná. Tzv. vyvolané investície v súvislosti s výstavbou Europa SC ZV doteraz predstavujú sumu takmer 2 mil. € a po ukončení rekonštrukcie Námestia SNP 3. Etapa budú predstavovať viac ako 3 mil. € investovaných do infraštruktúry mesta Zvolen, slúžiacej obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen. Mestská rada mesta Zvolen na svojom zasadnutí (8.9.2014) odporučila Mestskému zastupiteľstvu vo Zvolene nevyhovieť žiadosti VAV invest na predĺženie realizácie rekonštrukcie Námestia SNP. Mestskí poslanci včera (22.9.2014) odmietli predĺženie termínu na ukončenie rekonštrukcie Námestia SNP vo Zvolene. „Toto rozhodnutie ma nepríjemne prekvapilo. V súvislosti s výstavbou Europa SC ZV sme prostredníctvom projektových spoločností investovali vo Zvolene už viac ako 32 mil. € a pomohli tak vytvoriť viac ako 200 priamych pracovných miest. Nie sme neznáma spoločnosť, ale spoločnosť s viac ako 20 ročnou históriou, počas ktorej sme zrealizovali investičné projekty v Banskej Bystrici a Zvolene za viac ako 150 mil. €, ktoré priniesli obom mestám viac ako 800 nových pracovných miest a zvýšené príjmy do rozpočtu obidvoch miest. Je pravda, že s rekonštrukciou námestia SNP vo Zvolene z objektívnych príčin meškáme. Máme však snahu rekonštrukciu v tomto roku ukončiť. Preto nerozumiem krokom mesta“, povedal Ing. Peter Valach, konateľ spoločnosti VAV invest. Mesto Zvolen žiada zmluvnú pokutu vo výške 3.641.869 €, náklady na rekonštrukciu námestia sú pritom vo výške 1.150.000 €. „Mesto od nás žiada zmluvnú pokutu trojnásobne vyššiu ako je hodnota rekonštrukcie. Naša spoločnosť má na rekonštrukciu podpísanú zmluvu s dodávateľom. V situácii, kedy od nás mesto požaduje likvidačnú pokutu, sme nútení práce na pokračovaní rekonštrukcie Námestia SNP vo Zvolene prerušiť. S pokutou nesúhlasíme a svoje práva budeme musieť hájiť najskôr rokovaním s mestom Zvolen, ak to ináč nepôjde aj súdnou cestou. Žiaľ, nie je to dobrý signál pre investorov, ktorý by chceli v meste Zvolen investovať“, povedal Ing. Peter Valach. Spoločnosť VAV invest vo Zvolene pripravila a realizovala dva veľké projekty. Prvým bola výstavba Europa SC ZV. Prvá etapa bola ukončená v roku 2012, výstavba druhej etapy by mala začať v tomto roku. Druhým projektom je obchodno priemyselná zóna RETAIL PARK ZVOLEN. Práve spoločnosť VAV invest v roku 2007 vykúpila pozemky za viac ako 500 mil. SKK (takmer 17 mil. €) a pripravila celý projekt (vypracovanie projektov, zmenu územného plánu). Projekt neskôr realizovali jej dcérske spoločnosti. VAV invest je jedným za najväčších investorov v regióne od roku 1989.
25.06.2015 Komoditná burza Bratislava
0 Uplácali šéfa Komoditnej burzy
05.02.2015 VaV invest
0 Investor chce vo Zvolene rekonštruovať námestie
31.10.2014 Bytové družstvo Petržalka
0 Začala sa vykurovacia sezóna, zateplené byty budú platiť menej
03.10.2014 ProfiTT Sport
0 Stolnotenisová exhibícia (Levice, 16.10.2014)
22.09.2014 VaV invest
0 Mesto bráni ukončeniu rekonštrukcie
O nás  |   Čo ponúkame  |   Referencie  |   Kontakty  |   Prihlásiť             © 2008 - 2019 machava consulting. designed & powered by creoneo
creoneo